Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-05-10--2019-06-01. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.