Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-01-17--2019-02-08. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.