Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämnden 2024-04-03 § 42

Socialnämndens protokoll § 42 är justerat och anslås 2024-04-03--2024-04-25. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.