Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämnden 2023-05-25 §§ 89-90

Socialnämndens protokoll §§ 89-90 är justerat och anslås 2023-05-25--2023-06-16. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.