Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll socialnämnden 2022-04-28

Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2022-05-10--2022-06-01. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-05-10 16:57

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2022-05-10

2022-05-13 - Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2022-05-13--2022-06-04. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Läs mer