Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 21-10-07--21-10-29. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.