Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 21-09-06--21-09-28. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.