Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-06-01--2021-06-23. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.