Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-03-29--2021-04-20. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.