Socialnämndens protokoll, § 63, är justerat och anslås 2021-03-24--2021-04-15. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.