Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 20-05-19--20-06-10. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.