Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 19-11-06--19-11-28. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.