Socialnämndens protokoll, § 129, är justerat och anslås 19-10-30 -- 19-11-21. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.