Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 19-06-26 -- 19-07-18. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.