Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2019-04-10--2019-05-02. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.