Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2019-03-08--2019-03-30. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.