Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 131 och § 133-135 är justerat och anslås 29 oktober - 20 november 2019. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.