Samhällsbyggnadsnämndens § 5 är justerad och anslås 16 februari - 10 mars 2021. Protokollsparagrafen förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.