Samhällsbyggnadsnämndens § 68 är omedelbart justerad och anslås 14 maj - 5 juni 2019. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen