Sök

Tillkännagivande av omedelbart justerad del av protokoll § 67-68, samhällsbyggnadsnämnden 10 maj 2022

Del av samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 67-68 är omedelbart justerade och anslås 10 maj - 1 juni 2022. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-05-10 11:57

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-10

2022-05-12 - Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 2022-05-12--2022-06-03. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer