Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, samhällsbyggnadsnämnden 7 november 2023

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 16 november - 8 december 2023. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.