Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-08

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 2022-11-14--2022-12-06. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-11-14 13:15

Relaterade nyheter