Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 2 april - 24 april 2019. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.