Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 18 juni - 10 juli 2020. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen