Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 19 maj - 10 juni 2020. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.