Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 5 november - 27 november 2019. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.