Del av samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 77 och § 85 är justerat och anslås 2020-05-12 - 2020-06-03. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.