Sök

Tillkännagivande av justerad del av protokoll, § 158-159, samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-09

Del av samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 158-159 är justerat och anslås 2021-11-09--2021-12-01. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-09

2021-11-11 - Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-11-11--2021-12-03. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer