Sök

Tillkännagivande aktivering av krisledningsnämnden 2020-03-25

Ordförande i krisledningsnämnden beslutar, den 25 mars 2020, med stöd av lag (2006:544) om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, att krisledningsnämnden i Kalix kommun ska aktiveras. Enligt krisledningsnämnden reglemente 3 §.

Senast uppdaterad: 2020-04-01 09:38

Relaterade nyheter