Ordförande i krisledningsnämnden beslutar, den 25 mars 2020, med stöd av lag (2006:544) om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, att krisledningsnämnden i Kalix kommun ska aktiveras. Enligt krisledningsnämnden reglemente 3 §.