Kommunstyrelsens protokoll §§ 82-83 är justerat och anslås 2021-04-26--2021-05-18. Protokollet förvaras hos Stab kansli.