Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 21-01-13--21-02-04. Protokollet förvaras hos Stab Kansliet.