Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2019-04-15 - 2019-05-07. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.