Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2019-03-29--2019-04-20. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.