Kommunstyrelsens utvecklingsutskottets protokoll är justerat och anslås 2021-05-03--2021-05-25. Protokollet förvaras hos Stab kansli.