Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll är justerat och anslås 21-03-22--21-04-13. Protokollet förvaras hos Stab kansli.