Kommunstyrelsens utvecklingsutskott är justerat och anslås 2020-03-24--2020-04-15. Protokollet förvaras hos Stab kansli.