Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll är justerat och anslås 2020-01-29--2020-02-20. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.