Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-11-05--2019-11-27. Protokollet förvaras hos kansliet.