Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-05-08--2019-05-30. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.