Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-01-29--2019-02-20. Protokollet förvaras hos kansliet.