Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsens arbets- och personalutskottet 2023-05-15

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets protokoll är justerat och anslås 2023-05-17--2023-06-08. Protokollet förvaras hos service- och kommunikationsenheten.