Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 20-09-08--20-09-30. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.