Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 24-02-12

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 24-02-13--24-03-06. Protokollet förvaras hos Service- och kommunikationsenheten kansliet.