Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 23-03-13

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2023-03-14--2023-04-05. Protokollet förvaras hos Stab kansli.

Senast uppdaterad: 2023-03-14 12:51