Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 22-05-09

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 22-05-12–22-06-03. Protokollet förvaras hos Stab kansli

Senast uppdaterad: 2022-05-14 12:06

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsens utvecklingsutskottets protokoll 2022-05-02

2022-05-11 - Kommunstyrelsens utvecklingsprotokollets protokoll är justerat och anslås 2022-05-11--2022-06-02. Protokollet förvaras hos Stab kansli.

Läs mer

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsen 2022-04-25

2022-04-29 - Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2022-04-29--2022-05-21. Protokollet förvaras hos Stab kansli.

Läs mer