Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-11-19--2019-12-11. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.