Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-05-15--2019-06-06. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.