Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-04-12--2019-05-04. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.