Skip to content
Sök

Tillkännagivande av del av justerat protokoll, kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 23-03-13

Del av kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 18 är justerat och anslås 23-03-13--23-04-04. Protokollet förvaras hos Stab kansli.

Senast uppdaterad: 2023-03-13 11:34