Del av kommunstyrelsens protokoll, § 173 är justerat och anslås 20-09-14--20-10-06. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.